fbpx

Kodumaa Kapitali HLÜ osaleb Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riikliku riskihinnangu töörupis.

Kodumaa Kapitali HLÜ osaleb Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise riikliku riskihinnangu töörupis.

7. novembril toimus Eesti siseriikliku riskihinnangu (NRA) töögrupi avakoosolek. Riiklik riskihinnang on Rahandusministeeriumi poolt juhitud uuring, mille eesmärk on tuvastada, hinnata ja teadvustada rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske, ohte ja nõrkusi. Riiklik riskihinnang on põhialuseks, mis aitab edaspidi rakendada riskipõhist rahapesu ja terrorismi tõkestamise käsitlust.