Kodumaa Kapitali HLÜ üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Autor: juhatus | Aeg: november 14, 2018
Kodumaa Kapitali HLÜ  üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Kodumaa Kapitali HLÜ, registrikood: 12782505, asukoht: Pärnu mnt 15, Tallinn, (edaspidi “HLÜ”) juhatus kutsub kokku HLÜ üldkoosoleku.

ÜLDKOOSOLEKU LÄBIVIIMISE AEG:

30. novembril 2018. a algusega kell 17:00

ÜLDKOOSOLEKU LÄBIVIIMISE KOHT:

Tondi 1, Tallinn, 2. korruse saalis                                                                  

ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:            

1. Volinike volituste pikendamine

2. Ülevaade Kodumaa Kapitali HLÜ majandustegevusest

Üldkoosolekule registreerimine toimub 30.11.2018 kell 16:30 – 16:55 üldkoosoleku läbiviimise kohas, järgnevate dokumentide alusel:

  1. füüsilise isiku puhul isikut tõendav dokument;
  2. füüsilise isiku esindaja puhul kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument;
  3. juriidilise isiku seadusliku esindaja puhul isikut tõendav dokument;
  4. juriidilise isiku volitatud esindaja puhul isikut tõendav dokument ning kirjalik volikiri.

Liikmel on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet HLÜ tegevuse kohta seaduses sätestatud tingimustel ja ulatuses. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada aadressil info@kodumaakapital.ee või HLÜ asukohas Pärnu maantee 15, Tallinn tööpäeviti kell 9:00 kuni 17:00.

Ühistu liikmetel on õigus tutvuda üldkoosoleku otsuste eelnõudega ja põhjendustega HLÜ kodulehel www.kodumaakapital.ee ning kuni üldkoosoleku päevale eelneva tööpäevani HLÜ asukohas Pärnu mnt 15, Tallinn igal tööpäeval kell 9.00 kuni 17.00.

Vaata siit: Kodumaa Kapitali HLÜ üldkoosolek otsuse eelnõu

HLÜ juhatus