Hoiuseintressid

Nii HLÜ kui kommertspanga kasum moodustub sarnastest allikatest – pangad teenivad oma kasumit väljastatavate laenude ja hoiuste intresside vahest, selliselt tekib kasum ka hoiu-laenuühistutes.

Kuna HLÜ-s puudub eelisdividende saav omanikering, on siin võimalus suunata maksimaalselt vahendeid oma liikmetele, millest tulenevalt on täna hoiu-laenuühistutes võrreldes kommertspankadega hoiuste intressid oluliselt kõrgemad.

Täna tegelevad HLÜd jõudsalt oma turuosa kasvatamisega ja seetõttu võib leida väga tulusaid tingimusi enda vaba raha hoiustamiseks.

Näiteks 4000 eurose ühe aastase tähtajalise hoiuse pealt maksab Kodumaa Kapitali HLÜ aastas intressi 224 eurot ( eraisikutel arvutatakse intressist maha seadusega ettenähtud tulumaks ).

Kolmeaastase hoiuse puhul on intress koguni 7%!