Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Autor: juhatus | Aeg: 2 июня, 2020
Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Lugupeetud Kodumaa Kapitali Hoiu-laenuühistu liige!

10.märtsil 2016. a toimunud erakorralisel üldkoosolekul osales alla 66% Kodumaa Kapitali HLÜ (edaspidi“HLÜ”) liikmetest, mille tõttu üldkoosolek ei olnud otsustusvõimeline. Seoses sellega kutsub HLÜ juhatus kokku uue liikmete erakorralise üldkoosoleku, mis toimub kolmapäeval, 13. aprill 2016.a kell 18.30-20.30 asukohaga hotell Euroopa, Paadi 5, Tallinn. Koosolek toimub Kesk – Euroopa ruumis.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 17.45 koosoleku toimumiskohas ja lõpeb kell 18.25. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud liikmete ring määratakse viisteist (15) päeva enne üldkoosoleku toimumist, so seisuga 29. märts 2016. a kell 23.59.

Palume kaasa võtta ning osalemise registreerimisel esitada:
1. füüsilisel isikul isikut tõendav dokument;
2. füüsilise isiku esindajal lisaks kehtiv notariaalselt tõestatud volikiri;
3. juriidilise isiku seaduslikul esindajal esitada isikut tõendav dokument;
4. juriidilise isiku lepingulisel esindajal (töötajal) isikut tõendav dokument ning lisaks kehtiv notariaalselt
tõestatud volikiri.

Esindaja määramisel palume sellest teavitada HLÜ-d 11. aprill 2016. a e-posti teel aadressile
info@kodumaakapital.ee Soovi korral võib esindajaks määrata juhatuse esimehe Rait Kondori isikukoodiga 37912300228. Esindaja määramiseks on vajalik notariaalne volikiri, lihtkirjalikust volikirjast ei piisa.

PÄEVAKORD:
1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute valimine
2. Eelarve kinnitamine
3. Osakapitali suurendamine.
4. Põhikirja muudatus ettepanekute esitamine ja kinnitamine
5. Muud küsimused
Liikmel on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet HLÜ tegevuse kohta. Küsimusi erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada aadressil info@kodumaakapital.ee või HLÜ asukohas Pärnu mnt 15, Tallinn tööpäeviti kell 9.00 kuni 18.00. Vähemal 1/5 ühistu liikmetest võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, küsimusi põhjendades. Vastava õiguse kasutamiseks tuleb hiljemalt kolme (3) päeva jooksul peale käesoleva teate avaldamist esitada kirjalik nõue e-posti aadressile info@kodumaakapital.ee või postiaadressile Pärnu mnt 15, Tallinn, st 25. märts 2016. a kell 23:59.Ühistu liikmetel on õigus tutvuda üldkoosolekule esitatavate dokumentide ning liikmete seisukohtadega päevakorrapunktide kohta HLÜ kodulehel info@kodumaakapital.ee ning kuni üldkoosoleku päevale eelneva tööpäevani HLÜ asukohas Pärnu mnt 15, Tallinn igal tööpäeval kell 9.00 kuni 18.00. Liikmetel on õigus saada juhatuselt teavet HLÜ tegevuse kohta seaduses sätestatud tingimustel ja ulatuses.