fbpx

KODUMAA KAPITALI HLÜ ANDMEKAITSE REEGLID

Käesoleva dokumendi eesmärk on reguleerida Teie isikuandmete töötlemise aluseid ja põhimõtteid.

Kodumaa Kapitali HLÜ jaoks on oluline töödelda Teie isikuandmeid kooskõlas Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidega ja omavaheliste kokkulepetega. Soovime, et oleksite teadlik, milliseid isikuandmeid me teie kohta kogume ja miks, kuidas me neid kasutame ning millised on Teie valikud ja võimalused.

Kodumaa Kapitali HLÜ teeb endast kõik oleneva, et kaitsta Teie isikuandmete sattumist kolmandate isikute kätte, kellel puuduvad selleks õigused.

Meist
Meie roll isikuandmete töötlemisel
Isikuandmete töötlemise põhjused
Isikuandmete allikad
Töödeldavad isikuandmed
Isikuandmete töötlemise eesmärgid
Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused
Isikuandmete töötlemise põhimõtted
Küpsised
Teie õigused seonduvalt Teie isikuandmetega
Isikuandmete avalikustamine
Isikuandmete säilitamine
Mida teha isikuandmete rikkumise korral?