Tähtajaline hoius


Tähtajaline hoius sobib konkreetse summa püsivaks hoiustamiseks. See tähendab, et üldjuhul ei saa hoiuselt teatud perioodil teostada väljamakseid. Hoiustamiseks peab olema Kodumaa Kapitali Hoiu-laenuühistu liige. 

Tähtajaline hoius

Erandkorras saab enne tähtaja lõppemist välja võtta kuni 20% hoiuse esialgsest summast, ilma et leping katkeks. Hoiustaja võib valida, kas saab intressid hoiuperioodi lõpus või hoiuperioodi kestel kord kuus või kord kvartalis.

Hoiuse saab 14-päevase etteteatamisega ennetähtaegselt katkestada. 

 

Tähtajalise hoiuse intresside tabel

Tähtajaline hoius Intressimakse hoiuperioodi lõpus Intressimakse kord kuus või kord kvartalis
12 kuud 5,60% 5,13%
2 aastat 6,20% 5,75%
3 aastat 7,00% 6,50%

Minimaalne hoiuse summa on 300 eurot. 

Tähtajalise hoiuse intressidest arvestatakse maha tulumaks vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.

Liikmeks astumise taotlus