fbpx

Kodumaa Kapitali HLÜ üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Kodumaa Kapitali HLÜ, registrikood: 12782505, asukoht: Pärnu mnt 15, Tallinn, (edaspidi “Kodumaa Kapitali”) juhatus kutsub kokku Kodumaa Kapitali üldkoosoleku („Koosolek“).

KOOSOLEKU LÄBIVIIMISE AEG:   17. mail 2023. a algusega kell 16:00

KOOSOLEKU LÄBIVIIMISE KOHT:   Hestia Hotel Europa

ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:   1. Volinike valimine

Koosolekule registreerumine: Koosolekule registreerimine toimub 17.05.2023 kell 15:30 – 15:55 Koosoleku läbiviimise kohas, isikuttõendava dokumendi alusel. Volituse alusel esindajal palume kaasa võtta volitust tõendav dokument (volikiri).

Teabe saamine koosolekule eelnevalt: Liikmel on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Kodumaa Kapitali tegevuse kohta seaduses sätestatud tingimustel ja ulatuses. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada aadressil info@kodumaakapital.ee või Kodumaa Kapitali asukohas Pärnu maantee 15, Tallinn tööpäeviti kell 10:00 kuni 15:00. Ühistu liikmetel on õigus tutvuda üldkoosoleku otsuste eelnõudega ja põhjendustega Kodumaa Kapitali kodulehel www.kodumaakapital.ee ning kuni üldkoosoleku päevale eelneva tööpäevani Kodumaa Kapitali asukohas Pärnu mnt 15, Tallinn igal tööpäeval kell 10:00 kuni 15:00.

 

HLÜ juhatus