fbpx

Laen ettevõttele old

Kodumaa Kapitali HLÜ laenutegevus on ühistulise tegevuse põhimõtetest lähtuvalt suunatud oma liikmete finantseerimisvajaduste rahuldamisele.

 

Laenuandmine ja laenuotsuste tegemine peab olema vastavuses väärtuspõhise laenupoliitikaga, st laenu kasutamise otstarve peab olema arusaadav ning suunatud üldise heaolu suurendamisele ühiskonnas läbi mitmekülgsete teenuste ja/või toodete pakkumise ja/või probleemile lahenduse leidmise.

Laenusaaja peab suutma ära tõestada, et tema projekt on väärtustele vastav ning majanduslikult jätkusuutlik ning teostajal on teadmised ja oskused püstitatud eesmärkide saavutamiseks.

Laenusaaja omavastutus omafinantseeringu näol peab olema projekti suhtes piisav.

Laenuotsuse tegemine põhineb usaldusel, et laenusaaja kompetents ja tahe ettevõetuga hakkama saada ning laenu tagasi maksta kaalub üles riskid, mis on seotud tuleviku ebamäärasusega.

Laenutingimused

  • Laenusumma: 1000 kuni 200 000
  • Laenu tähtaeg: 6 kuud kuni 10 aastat
  • Laenu intressimäär: alates 13% aastas
  • Lepingutasu: 2% laenusummast, min 50 eurot
  • Tagatised: juhatuse liikme käendus, kinnisvara, kommertspant, registerpant

Laenutaotlus ettevõttele