fbpx

Kodumaa Kapitali HLÜ esitas ettepanekud hoiulaenuühistute tegevust puudutavate seaduste muudatuse eelnõule.

Kodumaa Kapitali HLÜ esitas ettepanekud hoiulaenuühistute tegevust puudutavate seaduste muudatuse eelnõule.

Rahandusministeerium edastas 05.10.2020 turuosalistele arvamuse avaldamiseks hoiu-laenuühistu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu.

Kodumaa Kapitali HLÜ pooldas mitmeid ideid, mis korrastavad hoiu-laenuühistute tegevust ning mis muudavad sõnastuse täpsemaks ja selgemaks. Samal ajal seisis Kodumaa Kapitali HLÜ kindlalt vastu muudatusele, mis sunniks hoiu-laenuühistuid taotlema teatud mahtude täitumisel krediidiasutuse tegevusluba. Kodumaa Kapitali HLÜ usub, et selline muudatus oleks ohuks hoiu-laenuühistute formaadile ning vajalikke samme hoistajate turvalisuse tagamisel saaks lahendada ka teisiti. Kodumaa Kapital pooldab teatud vormis ja mahus järelevalvet hoiu-laenuühistute üle. Näiteks võiks Finantsinspektsioonilt tegevusloa taotlemise kohustus võiks kehtida HLÜ-dele, kelle kaasatud hoiuste maht ületab vähemalt 15 miljonit eurot. Finantsinspektsiooni teavitamise kohustus võiks kehtida HLÜ-dele, kelle kaasatud hoiuste maht on vahemikus 5 miljonit kuni 15 miljonit eurot.

Samuti pakkusime omapoolseid parandusettepanekuid mitmele teisele eelnõus  sisaldunud punktile, mille sõnastus oli ebaselge või mis ei oleks eelnõus välja pakutud kujul mõistlike vahenditega teostatavad. Näiteks kehtestades hoiu-laenuühistutele täiendavaid piiranguid, tuleb jätta ühistutele võimalus viia lõpuni tehingud, mis sõlmiti ajal, mil sellised piirangud veel ei kehtinud. Ennetähtaegne lõpetamine, näiteks laenulepingute puhul, tekitaks raskusi nii ühistutele kui ka laenuvõtjatele.