fbpx

Kodumaa Kapitali HLÜ kordusüldkoosoleku kokkukutsumise teade

Kodumaa Kapitali HLÜ, registrikood: 12782505, asukoht: Pärnu mnt 15, Tallinn, (edaspidi “Kodumaa Kapitali”) üldkoosolek toimus 17.05.2023. Üldkoosolek ei olnud otsustusvõimeline, sest kohal ei olnud üle 66 % liikmetest. Kodumaa Kapitali juhatus kutsub kokku kordusüldkoosoleku, mis on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.

KORDUSÜLDKOOSOLEKU LÄBIVIIMISE AEG:  15. Juuni 2023. a algusega kell 15:00
KORDUSÜLDKOOSOLEKU LÄBIVIIMISE KOHT: Pärnu mnt 15, Tallinn (Kodumaa Kapitali kontor)
KORDUSÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD: 1. Volinike valimine

Koosolekule eelregistreerumine: Palume koosolekule eelregistreeruda hiljemalt 12.06.2023 telefoni teel tööpäeviti telefonil 686 4083 või e-kirja teel info@kodumaakapital.ee.
Eelregistreeritud osalejatele on tagatud istekoht.

Koosolekule registreerumine: Koosolekule registreerumine toimub 15.06.2023 kell 14:30 – 14:55 koosoleku läbiviimise kohas, isikuttõendava dokumendi alusel. Volituse alusel esindajal palume kaasa võtta volitust tõendav dokument (volikiri).

Teabe saamine koosolekule eelnevalt: Liikmel on õigus saada kordusüldkoosolekul juhatuselt teavet Kodumaa Kapitali tegevuse kohta seaduses sätestatud tingimustel ja ulatuses. Küsimusi kordusüldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada aadressil info@kodumaakapital.ee või Kodumaa Kapitali asukohas Pärnu mnt 15, Tallinn tööpäeviti kell 10:00 kuni 15:00.
Kodumaa Kapitali liikmetel on õigus tutvuda kordusüldkoosoleku otsuste eelnõudega ja põhjendustega kodulehel www.kodumaakapital.ee ning kuni kordusüldkoosoleku päevale eelneva tööpäevani Kodumaa Kapitali asukohas Pärnu mnt 15, Tallinn igal tööpäeval kell 10:00 kuni 15:00.

Täiendav volinike kandidaatide esitamine: Liikmel on õigus esitada voliniku kandidaat või seada ennast üles Kodumaa Kapitali volinikuks hiljemalt 12.06.2023, esitades kirjaliku avalduse info@kodumaakapital.ee või Kodumaa Kapitali asukohas Pärnu mnt 15, Tallinn tööpäeviti kell 10:00 kuni 15:00.

 

Lugupidamisega
 
Kodumaa Kapitali HLÜ juhatuse esimees Kiur Lootus