fbpx

Kodumaa Kapitali majandusaasta aruanne 2021

Kodumaa Kapitali majandusaasta aruanne 2021

Kodumaa Kapitali HLÜ auditeeritud 2021.a majandusaasta aruanne on avaldatud meie veebilehel.

Aastaaruandele on lisatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne, milles audiitor kinnitab, et aastaaruanne kajastab kõigis olulistes osades õiglaselt Kodumaa Kapitali HLÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2021 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Aastaaruanne esitatakse üldkoosolekule kinnitamiseks pärast revisjonikomisjoni poolt revisjoniaruande väljastamist.

 

Lugupidamisega,

Kodumaa Kapitali juhatus