Kodumaa Kapitali HLÜ kordusüldkoosoleku kokkukutsumise teade

Autor: juhatus | Aeg: 2 июня, 2020
Kodumaa Kapitali HLÜ   kordusüldkoosoleku kokkukutsumise teade

30.11.2018. a toimus Kodumaa Kapitali HLÜ, registrikood: 12782505, asukoht: Pärnu mnt 15, Tallinn, (edaspidi “HLÜ”) üldkoosolek, mis ei olnud otsustusvõimeline, sest üldkoosolekul ei osalenud üle 66% HLÜ liikmetest.

TÜS § 46 lg 2 ja HLÜ põhikirja punkt 5.12 sätestavad, et kui üldkoosolekul ei ole kohal või esindatud nõutav arv liikmeid, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast, kokku uue koosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata koosolekul viibivate või esindatud liikmete arvust.

ÜLDKOOSOLEKU LÄBIVIIMISE AEG:

14.detsembril 2018. a algusega kell 17:30

ÜLDKOOSOLEKU LÄBIVIIMISE KOHT:

Paadi 5, Tallinn, Hestia Hotel Europa konverentsi keskuse Lääne-Euroopa saal.                          

ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:            

1. Volinike volituste pikendamine

2. Ülevaade Kodumaa Kapitali HLÜ majandustegevusest

Üldkoosolekule registreerimine toimub 14.12.2018 kell 17:00 – 17:25 üldkoosoleku läbiviimise kohas, järgnevate dokumentide alusel:

  1. füüsilise isiku puhul isikut tõendav dokument;
  2. füüsilise isiku esindaja puhul kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument;
  3. juriidilise isiku seadusliku esindaja puhul isikut tõendav dokument;
  4. juriidilise isiku volitatud esindaja puhul isikut tõendav dokument ning kirjalik volikiri.

Liikmel on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet HLÜ tegevuse kohta seaduses sätestatud tingimustel ja ulatuses. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada aadressil info@kodumaakapital.ee või HLÜ asukohas Pärnu maantee 15, Tallinn tööpäeviti kell 9:00 kuni 17:00.

Ühistu liikmetel on õigus tutvuda üldkoosoleku otsuste eelnõudega ja põhjendustega HLÜ kodulehel www.kodumaakapital.ee ning kuni üldkoosoleku päevale eelneva tööpäevani HLÜ asukohas Pärnu mnt 15, Tallinn igal tööpäeval kell 9.00 kuni 17.00.

Vaata siit: Kodumaa Kapitali HLÜ üldkoosolek otsuse eelnõu

HLÜ juhatus